10 بخش قهرمان جدید تحت طرح مشوق های تولیدی تحت پوشش قرار می گیرند: FM | اخبار

12 نوامبر 2020 ، 10:36 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

نیرمالا سایتارامان ، وزیر دارایی اتحادیه در 12 نوامبر ، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در پایتخت ملی ، گفت: “10 بخش قهرمان جدید اکنون تحت عنوان طرح انگیزه های مرتبط با تولید (PLI) تحت پوشش قرار می گیرند تا رقابت تولیدات داخلی را تقویت کنند. انتظار می رود که رشد چشمگیری به رشد اقتصادی و اشتغال داخلی داشته باشد. ” “18000 کرور بیشتر و بیشتر از برآورد بودجه که در بودجه 2020-21 تحت Pradhan Mantri Awas Yojana ذکر شده است ، به ویژه برای مناطق شهری ارائه می شود. این منبع بودجه اضافی که فراهم می شود ، به 12 خانه لاکچری کمک می کند تا زمین گرفته شوند و 18 خانه لک نیز به نتیجه برسد. ”