1. بازی مافیا چگونه انجام میشود؟

زمان شب تمام اشخاص باید چشم هایشان را ببندند به جز روایتگر که به نوبت نقش ها را صدا می زند و افرادی که آن نقش را دارا‌هستند چشم هایشان را گشوده می کنند. شما در نوبت خود بایستی تعداد زیادی حرکات قهرمانانه در جهت پیروزی تیم مثبت انجام دهید، همچنین بایستی یکی از سه فعالیت تحریک کننده شیطانی را انجام دهید تا Camelot را به دفاع کردن تحریک کنید. در صورتی که ساقی به کارآگاه اشاره کند، استعلام او برعکس خواهد شد و درصورتیکه به پزشک معالج اشاره کند، دکتر دیگر حاذق به سیو نخواهد بود؛ براین اساس او باید توجه نماید که نقشهای مثبت را آیتم هدف قرار ندهد. در واقع وظیفهی اهمیت دکتر معالج سیو تیری است که از جانب پدرخوانده شلیک می شود اما در صورتی که احیانا به خطا فرد دیگری را سیو نماید که تیر تکتیرانداز را خورده مشکلی پیش نمیآید ؛ چون به دکتر معالج اجازهی سیو یا این که هیل یک نفر در فاز شب دیتا شده است. فرد انتخاب شده در آن شب از هر دسته خطری محفوظ است.بنا بر تصمیم گاد میتواند یک یا دو بار از قدرتش به کارگیری کند. بمبر هر دوران که بخواهد می تواند انتحاری بزند و خودش و اطرافیانش را از بازی بیرون بیاندازد. حتما چنانچه در این بازی زود کشته گردید دیگر خیلی نیز دیدنی نخواهد بود، چرا که باید به انتظار بنشینید، البته اصلی ناچیز نمودن تعداد بازیکنان، مدت دوران بازی کوتاه خیس شده و انتظار زود به پایان می رسد. در واقع هنگامی که یک عدد از همین دو تیم در اکثریت خود باشند این بازی به انتها می رسد. بازی مافیا اهمیت همین روند در چرخه روز و شب ادامه می یابد تا هنگامی که شهروندان بتوانند کلیه اشخاص مجموعه مافیا را نابود نمایند و یا تیم مافیا بتوانند شهروندان را نابود کنند. براین اساس همین بازی مطلوب کل افراد است. آن چه همین بازی را از بازیهای مشابه مختلفی میکند، کیفیت بالای تولید، کاراکترهای ویژهتر، به معنای اقتدار های شخصی مختص اعضای هر تیم میباشد. شما یک کارت را کشیده و آن را بازی می نمایید (کارتها، کاراکترهای مختلفی را نشان می دهند). او هم در بی سروصدا یک نفر را انتخاب خواهد کرد. همین بازی که در دنیای Specter Ops طراحی شده است، بازیکنان را به دو مجموعه تقسیم می کند. The Resistance یک تیتر براق از همین بازی است، ولی من Avalon rendition را به خاطر تم طولانی تر شده به آن و مکانیزم تصحیح شدهاش ترجیح میدهم. همین بازی برای علاقمندان بازی The Resistance زیاد آشنا می باشد. اساسا چنانچه به دنبال مخلوط یک بازی استراتژیک، مشارکتی و مافیایی هستید، این بازی یک تعیین خوب می باشد. بازیکنان به نوبت، تیمهای گوناگون را برای انجام ماموریت گزینش مینمایند و هر بازیکن انتخاب شده، مخفیانه یک کارت مثبت یا منفی را داخل استخر مشترک کارتها میاندازد. به هر اکنون بازی Shadows over Camelot نسبت به بازیهای دیگر همین ژانر اصلی تعداد کمتری بازیکن قابل انجام هست و دینامیک بازی به شکلی هست که ممکن است خائنی در بازی باشد و شما را فریب دهد. همچنین پدرخوانده می تواند برای رد گم کنی شهروندان خودکشی کند یا یک عدد از اعضای تیم را با تیر خویش بکشد. دارای ساخت یک چالش برای حافظه همراه اهمیت فریب و ریسک، Love Letter انتخابی مضاعف خوب برای مجموعه های کوچکتری از بازیکنان است. چنانچه لغت، حدس زده شود، گرگ بازی می تواند کلیدی مشخص و معلوم نمودن Seer ، بازی را به نفع خود خاتمه دهد. تعداد افراد شرکت کننده در این بازی به شکل اختیاری است و اساسی گروه های 5 نفره به بالا می قدرت آن را آغاز کرد ، اما صورت حرفه ای آن اهمیت تیم های 10 نفره به بالا اجرا می شود . همگی اشخاص به امر خداوند چشمان خود را می بندند. در عین حالا نقاشان واقعی تمام سعی خود را می نمایند تا تقلبی به لحاظ نرسند، البته سوای آشکار شدن تام موضوع همین فعالیت بسیار دشوار است. در همین بازی یک بازیکن در نقش گرگینه وجود دارااست که برضد شما عمل کرده ولغت سری را می داند. چرا که مدام یک شهروندِ بد از مافیا هم بدتر میباشد و می تواند شهر را گیج کند. شهروندان نیز مبادرت به نجات خویش و شهر میکنند. ساقی نیز از شخصیت های بازی مافیا در مجموعه شهروندان است. این ویژگی از تساوی رای برای حذف پیشگیری مینماید و مطمئن می شود که بازی به صورت چشمگیری اساسی حذف به جای این که مهم تعارف با قتل به عنوان نتیجهگیری گذشته از میان برود، بازی انلاین مافیا در سایت به پایان میرسد. به علاوه، بازیکنان (شامل جادوگران) قدرتهای مخصوصی دارند که به بازی تنوع متعددی میبخشد و به شما اجازه می‌دهد تا بازی را کلیدی راهکار های متفاوتی پیش ببرید. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه بازی مافیا ریمستر لطفا از برگه ما بخواهید.