03 دسامبر آخرین فرصت برای تصمیم گیری دولت در مورد قوانین مربوط به مزرعه است: Lok Sangharsh Morcha | اخبار

02 دسامبر 2020 ، ساعت 11:42 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

پراتيبها شينده در سخنراني در كنفرانس مطبوعاتي مشترك در مرز دهلي- هاريانا در 02 دسامبر ، رهبر Lok Sangharsh Morcha ، در مورد اعتراض كشاورزان صحبت كرد. شیند گفت ، “ما فردا (03 دسامبر) و 05 دسامبر در اعتراض به مرکز در هر منطقه از ماهاراشترا چهره ها را می سوزانیم.” وی افزود: “فردا آخرین فرصت برای تصمیم گیری دولت در مورد لغو قوانین است در غیر این صورت این جنبش عظیم خواهد شد و دولت سقوط خواهد کرد.”