یک فلسطینی پس از 87 روز اعتصاب غذا در زندان اسرائیل جان باخت

خادر عدنان، یک اسیر برجسته فلسطینی که در یک اعتصاب غذا در یک زندان اسرائیل به گفته وکیل وی و مقامات فلسطینی و اسرائیلی، در بحبوحه یکی از مرگبارترین دوران برای فلسطینی ها و افزایش خشونت ها در کرانه باختری اشغالی، به مدت 87 روز در اعتراض به بازداشت خود، روز سه شنبه درگذشت.
رهبران فلسطینی و گروه‌های مسلح اعلام کردند که اسرائیل مسئول کشته شدن عدنان است که نماد قدرتمند مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل برای بسیاری از فلسطینی‌ها بود و تهدید به تلافی کردند. آخرین زندانی که قبل از عدنان در اعتصاب غذا جان خود را از دست داد در سال 1992 بود. عدنان از زمان دستگیری در 5 فوریه اعتصاب غذا کرده بود.