یک روحیه «توانایی انجام دادن» در میان جوانان وجود دارد که از چالش دلسرد نمی شود: گروه تایمز MD Vineet Jain | اخبار

28 آوریل 2023، 07:04 عصر ISTمنبع: ET در حال حاضر

وینیت جین، دکتر وینیت جین، دکتر گروه تایمز، طی سخنانی در مراسم جوایز اکونومیک تایمز برای تعالی شرکتی گفت که فضای کارآفرینی در شهرها و شهرهای هند وجود دارد. او گفت که اگرچه همه موفق نخواهند شد، اما روحیه «می‌توانم» در میان جوانان از اندازه چالش دلسرد نیست.