یدیوراپا با رهبران جامعه لینگایات در Hubbali | اخبار

26 آوریل 2023، 11:01 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر ارشد سابق کارناتاکا، بی اس یدیوراپا، در 25 آوریل با رهبران جامعه لینگایات در هوبالی کارناتاکا دیدار کرد. پرالهاد جوشی، وزیر امور پارلمانی نیز به همراه دیگر رهبران برجسته حزب در این جلسه حضور داشتند. پس از جلسه، او همچنین در مورد بیانیه KS Eshwarappa در مورد آرای جامعه مسلمانان صحبت کرد. او گفت: “این فقط یک نظر فردی است. ما رای همه را می خواهیم و آنها از ما حمایت می کنند.”