یادگیری از پاسخ همه گیر می تواند حاکمیت را دگرگون کند: EAM در کنکلاو هند-نوردیک-بالتیک 2020 | اخبار

نوامبر 05 ، 2020 ، 09:01 PM ISTمنبع: ANI

وزیر امور خارجه S Jaishankar در 05 نوامبر در کنکلاو هند-نوردیک-بالتیک 2020 شرکت کرد. در این کنگره ، Jaishankar ادعا کرد که یادگیری از واکنش همه گیر می تواند حاکمیت را در بسیاری از جوامع تغییر دهد. S Jaishankar گفت ، “آموختن از واکنش همه گیر در صورت اعمال تخیلی می تواند حاکمیت را در بسیاری از جوامع متحول کند. ما در این دوره تجربه مستقیم ارائه مستقیم حمایت مالی و مادی از شهروندان را داریم ، شاید در مقیاسی بی سابقه. تجربه واقعی و تجربه پاسخگویی به انتظارات روزافزون جامعه ، تجربه واقعی است. ”