گیریراج سینگ در مورد خشونت سامبالپور: ظهور جدایی طلبان و بنیادگرایان برای اودیشا غیرقابل قبول است | اخبار

14 آوریل 2023، 11:06 عصر ISTمنبع: TOI.in

وزیر توسعه روستایی و پانچایاتی راج گیریراج سینگ گفت که نخست وزیر نارندرا مودی به توسعه اودیشا متعهد است. او همچنین اعلام کرد که اداره او مبلغ 26000 کرور روپیه برای رشد اودیشا اختصاص داده است. وی هنگام صحبت با رسانه ها گفت: «نارندرا مودی نخست وزیر به توسعه اودیشا متعهد است. بخش من فقط برای رشد اودیشا بودجه ای به ارزش 26000 کرور روپیه اختصاص داده است. او همچنین درباره خشونت‌های جمعی که در سامبالپور اودیشا رخ داد، اظهار داشت: «در یک کشور آرام فرهنگی مانند اودیشا، امروز مردم جدایی‌طلب و بنیادگرا سر خود را بالا می‌برند. در فستیوال هایی مانند هانومان جایانتی و رام ناوامی، سنگ پرتاب می شود به موکب ها، این برای اودیشا و کشور قابل قبول نیست.