گوپال رای می گوید: وضعیت حزب ملی به AAP در چنین مدت کوتاهی یک معجزه است اخبار

15 آوریل 2023، 09:54 عصر ISTمنبع: TOI.in

او گفت: “میلیاردها نفر از مردم کشور ما را به اینجا رسانده اند. مردم از ما توقع زیادی دارند. امروز مردم مسئولیت بزرگی بر عهده ما گذاشته اند.”

مطالب جدید خواندنی  Ranjitsinh Disale هند برنده جایزه معتبر جهانی معلم 2020 2020 | اخبار