گولریا: دکتر راندیپ گولریا: این یک وضعیت وحشت نیست، اما دستورالعمل های COVID-19 توصیه می شود | اخبار

16 آوریل 2023، 02:06 صبح ISTمنبع: ANI

با توجه به افزایش موارد COVID-19 در هند، دکتر Randeep Guleria، مدیر سابق AIIMS-دهلی، در مورد وضعیت این کشور صحبت کرد. وی با بیان اینکه این وضعیت در کشور وحشتناک نیست، توصیه کرد که دستورالعمل ها رعایت شود. وی در صحبت با ANI گفت: «موارد COVID-19 افزایش یافته است، اما میزان پذیرش در بیمارستان یا میزان مرگ و میر افزایش نیافته است. این یک وضعیت وحشت نیست. گروه های پرخطر و سالمندان باید اقدامات احتیاطی بیشتری را انجام دهند. موارد خفیف هستند و دلایل افزایش این است که ما پیروی از دستورالعمل‌های COVID، جهش انواع و تغییر آب و هوا را متوقف کرده‌ایم. ما فقط باید از پروتکل ها پیروی کنیم، هیچ وضعیت وحشتناکی وجود ندارد.