گوردوارا کارتارپور صاحب: دیپلمات پاکستان پس از احضار به بلوک جنوبی می رسد | اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 11:00 PM ISTمنبع: ANI

دیپلمات پاکستانی پس از احضار توسط وزارت امور خارجه (MEA) در مورد انتقال مدیریت و نگهداری Gurudwara Kartarpur Sahib در 06 نوامبر ، به بلوک جنوبی در دهلی وارد شد. وزیر امور خارجه (PAI) با جی پی سینگ ملاقات کرد. دولت پاکستان حقوق مدیریت Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur را از کمیته Gurdwara پاکستان گرفت و آن را به هیئت مدیره املاک Evacuee Trust (ETPB) تحویل داد. جزئیات بیشتر در این مورد منتظر است

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>