گوا: EAM جایشانکار با همتای قزاقستانی مورات نورتلئو در پاناجی دیدار دوجانبه داشت | اخبار

06 مه 2023، 12:06 صبح ISTمنبع: ANI

مورات نورتلئو وزیر امور خارجه قزاقستان در حاشیه نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در تاریخ 5 مه با دکتر اس جایشانکار وزیر امور خارجه در پاناجی گوا دیداری دوجانبه داشت. نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در 5 می در گوا برگزار شد. EAM دکتر S Jaishankar ریاست جلسه شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در Taj Exotica در گوا را بر عهده داشت.