گوا ممکن است غربالگری مسافران از دهلی را در مبادی ورودی خود دوباره معرفی کند | اخبار

نوامبر 22 ، 2020 ، 09:17 AM ISTمنبع: TOI.in

از سرگیری صنعت گردشگری گوا همزمان با افزایش مجدد موارد Covid-19 در دهلی بوده است. جهانگردان از سراسر کشور ، از جمله کسانی که مایل به فرار از آلودگی شدید دهلی و Covid هستند ، به گوا رفته اند. وزیر بهداشت گفت: جهش در پایتخت ملی و همچنین بازگشت کارگران مهاجر از شمال هند ، می تواند منجر به شیوع مجدد در گوا شود.