گوا: آمیت شاه از معبد ناگش در بندورا بازدید می کند، نماز می خواند | اخبار

16 آوریل 2023، 08:39 عصر ISTمنبع: TOI.in

وزیر کشور آمیت شاه در جریان بازدید خود از گوا از معبد ناگش در بندورا بازدید کرد. او همچنین در جریان این سفر در یک تجمع در گوا شرکت کرد. بازدید آمیت شاه و همچنین این تظاهرات با هدف تقویت حمایت از BJP در حوزه انتخابیه گوا جنوبی انجام شد. هدف BJP کسب هر دو کرسی پارلمان در گوا در نظرسنجی بعدی Lok Sabha است. منبع: ANI