گلوله هایی در نقطه ای در پونچ پیدا شد که در آن 5 سرباز جان خود را در حمله تروریستی از دست دادند | اخبار

23 آوریل 2023، 11:36 صبح ISTمنبع: TOI.in

حمله تروریستی پونچ (J&K): گلوله هایی در نقطه ای در بهمبر گالی در پونچ پیدا شد که در آن پنج سرباز در حمله تروریستی 20 آوریل جان خود را از دست دادند. بزرگراه راجوری-پوونچ از سمت سورانکوت باز شده است.