گزارش وضعیت ثبت شد، اظهارات قربانیان ثبت شد: پلیس دهلی در مورد اعتراض کشتی گیران به دادگاه اطلاع داد | اخبار

27 مه 2023، 09:18 عصر ISTمنبع: TOI.in

پلیس دهلی روز شنبه به دادگاه Rouse Avenue اطلاع داد که اظهارات زنان کشتی گیر قربانی ثبت شده است. پلیس دهلی از طریق گزارش وضعیت در درخواستی که کشتی گیران علیه رئیس WFI و نماینده BJP بریج بوشان شاران سینگ ارسال کرده بودند، به دادگاه اطلاع داد.