گروه ITBP “Om Jai Jagdish Hare” را در حین باز کردن درهای معبد Badrinath می نوازد | اخبار

27 آوریل 2023، 08:25 عصر ISTمنبع: ANI

درهای Badrinath Dham در صبح روز 27 آوریل، در میان سرودهای شلوکا (سرود) و آهنگ های آهنگین گروه پلیس مرزی هند و تبتی (ITBP) به روی زائران باز شد. معبد اختصاص داده شده به لرد ویشنو با 15 قینتال گل تزئین شده بود. درهای Badrinath Dham در ساعت 7:10 صبح روز 27 آوریل به روی زائران باز شد. شواهدی از ساخت آن در قرن 7-9 وجود دارد. به نام خود معبد، به شهر اطراف آن بدرینات نیز می گویند. هزاران نفر از ارادتمندان در معبد جمع شدند تا شاهد افتتاحیه باشکوه باشند و منتظر ورود به حرم بودند.