گجرات از تماس “بهارات بند” که توسط کشاورزان انجام شده است پشتیبانی نمی کند: CM Rupani | اخبار

دسامبر 07 ، 2020 ، 09:50 PM ISTمنبع: ANI

پیش از “بهارات بند” ، ویجی روپانی ، وزیر ارشد گجرات گفت که این کشور از تماس “بهارات بنده” توسط کشاورزان تحریک کننده حمایت نمی کند. وزیر ارشد وزیر امور خارجه گفت: “گجرات از تماس های بهارات باند که توسط کشاورزان انجام شده پشتیبانی نمی کند.” پنج دور از جلسات بین کشاورزان و دولت اتفاق افتاده است اما بی نتیجه مانده است. دور بعدی جلسات بین کشاورزان و دولت قرار است در تاریخ 09 دسامبر برگزار شود.