گانگستر لارنس بیشنوی در دادگاه خانه پاتیالا در دهلی تولید شد | اخبار

18 آوریل 2023، 07:14 عصر ISTمنبع: ANI

گانگستر لارنس بیشنوی در 18 آوریل به دادگاه خانه پاتیالا در دهلی نو آورده شد. او در یک پرونده NIA به دادگاه معرفی شد. دادگاه همچنین به مقامات زندان دستور داده است تا از ایمنی و امنیت لارنس بیشنوی اطمینان حاصل کنند، زیرا او یک متهم پرخطر است. دادگاه در 11 آوریل حکم تولید لارنس بیشنوی را در پرونده ای که توسط آژانس تحقیقات ملی (NIA) تحت بخش مربوط به جنگ علیه دولت، توطئه برای جنگ علیه دولت، بخش های 17، 18، 18 B ثبت شده بود، صادر کرد. و 38 قانون پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی (UAPA).