گانگستر لارنس بیشنوی به مدت 7 روز به بازداشت NIA فرستاده شد | اخبار

19 آوریل 2023، ساعت 12:23 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

آژانس تحقیقات ملی، گانگستر لارنس بیشنوی را به مدت 7 روز در پرونده تامین مالی تروریسم بازداشت کرده است. لارنس بیشنوی نیز در پرونده قتل سیدو موسووالا متهم است. این گانگستر قبلاً در پرونده مربوط به حمله به یک ایستگاه پلیس در لودیانا در بازداشت NIA است.