گانگستر زندانی لارنس بیشنوی در پرونده NIA از گجرات به دهلی آورده شد | اخبار

27 مه 2023، 09:55 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

افسران پلیس و مقامات زندان آگاه از این موضوع گفتند لارنس بیشنوی گانگستر زندانی در ساعات اولیه روز پنجشنبه از زندان گجرات به زندان دهلی آورده شد و افزودند که وی در ارتباط با پرونده ای مربوط به یک ملی به پایتخت آورده شده است. تحقیقات آژانس تحقیقات (NIA) به گفته مقامات، بیشنوی به دلایل امنیتی و امنیتی در یک سلول با امنیت بالا در زندان ماندولی نگهداری می شود. «بیشنوی یک زندانی پرخطر و همچنین یک رهبر باند با چندین همدست و رقیب در زندان های دهلی است. ما می خواهیم مطمئن شویم که او سالم است و ترتیبات امنیتی در اطراف او تشدید شده است. او در سلول شماره 15 بند امنیتی بالا نگهداری می شود.