گاناپاتی ماندیر: انوراگ تاکور به دنبال برکت در معبد شری سیدی وینایاک در بمبئی در دولت مودی 9 سال تمام شد | اخبار

01 ژوئن 2023، 09:22 عصر ISTمنبع: ANI

انوراگ تاکور، وزیر اطلاعات و صدا و سیما، در 1 ژوئن از شری سیدی وینایاک گاناپاتی ماندیر در بمبئی بازدید کرد و نماز خواند. “دولت نخست وزیر مودی نه سال شگفت انگیز را پشت سر گذاشت و من آمده ام تا اینجا برکت بگیرم. کشور تحت رهبری نخست وزیر مودی در حال رشد است. او در گفتگو با اهالی رسانه گفت: جهان به هند امیدوار است.