کیراندیپ کائور همسر آمریتپال سینگ در فرودگاه آمریتسار در حال تلاش برای سوار شدن به پرواز به بریتانیا بود | اخبار

20 آوریل 2023، 07:38 عصر ISTمنبع: ANI

به گفته منابع پلیس پنجاب، کیراندیپ کائور، همسر رئیس “واریس پنجاب د”، آمریتپال سینگ، توسط اداره مهاجرت در فرودگاه بین‌المللی شری گورو رام داس، هنگامی که قصد داشت به بیرمنگام سوار شود، متوقف شد. به گفته منابع فرودگاه، همسر آمریتپال، که یک تبعه بریتانیا است، بعداً به دلیل موضوع نگاه به دور (LoC) بازداشت شد.