کوید -19: همزمان با ایجاد “حالت دیوالی” در سراسر هند ، جمعیت زیادی به بازارها هجوم می آورند | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 02:54 PM ISTمنبع: TNN

افزایش اخیر موارد Covid در هند اثبات کننده ضعف در خریدهای قبل از دیوالی در سراسر کشور نیست. صرف نظر از ترس COVID ، مردم برای خرید در جشنواره مورد انتظار سال قدم برمی دارند. در فاصله جشنواره که فقط دو روز دیگر برگزار نمی شود ، جمعیت فقط متورم خواهد شد. وزارت بهداشت بارها و بارها از مردم خواسته است تا برای جلوگیری از شیوع ویروس دقیقاً قوانین COVID را دنبال کنند اما به نظر می رسد دیگر جایی برای رعایت هیچ هنجاری وجود ندارد جمعیت تقریباً برابر با زمان های قبل از دوره کودکی در چند روز گذشته است