کنگ تصویر لرد هانومان را با راهول گاندی به اشتراک می گذارد | اخبار

14 مه 2023، ساعت 03:13 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

کنگره روز یکشنبه تصویری از لرد هانومان با رهبر حزب راهول گاندی، دی کی شیواکومار و سیددارامایا به اشتراک گذاشت. تلاش این حزب به عنوان حفاری در BJP تلقی می شود. همانطور که کنگره در مانیفست خود که حزب زعفرانیه به تفسیر آن پرداخته بود، وعده ممنوعیت “باجرنگ دال” را داده بود و به کنگره حمله کرد و اظهار داشت که این کنگره هیچ توجهی به “باجرنگ بالی” ندارد.