کنگره MLA Priyank Kharge در مورد Exit Poll می گوید: ما به تشکیل دولت بسیار نزدیک هستیم | اخبار

11 مه 2023، ساعت 12:35 صبح ISTمنبع: ANI

کنگره MLA Priyank Kharge در 10 می گفت که حزب در شرف تشکیل دولت در کارناتاکا است. دولت کنگره در قدرت خواهد بود، ما به تشکیل دولت بسیار نزدیک هستیم. من مطمئن هستم هنگامی که شمارش شمارش در 13 مه انجام شود، دولت را تشکیل خواهیم داد.»