کنگره J&K به دنبال مداخله آمریکا در کشمیر است | اخبار

08 نوامبر 2020 ، 08:10 PM ISTمنبع: Times Now

یک رهبر کنگره در جامو و کشمیر بحث و جدال بزرگی را به وجود آورد. وی ادعا کرد که جو بایدن باید به دولت NDA فشار آورد و ماده 370 را در جامو و کشمیر احیا کند. جهانبز سیروال ، سخنگوی کنگره ، گفت: “جو بیدن قطعاً فشارهایی را بر دولت هند ایجاد می کند که تصمیمی که در 4 آگوست 2019 به روشی غیر دموکراتیک گرفته شد ، یعنی لغو ماده 370 و 35 (الف).”