کنگره: کارگران کنگره خارج از دفتر منطقه در بنگالورو جشن می گیرند

20 مه 2023، ساعت 15:15 ISTمنبع: TOI.in

ساعاتی پس از تشکیل کابینه جدید در کارناتاکا، کارگران کنگره در خارج از دفتر منطقه ای حزب در بنگالورو جشن گرفتند. سیددارامایا و دی.کی. در مراسمی که در حال حاضر در استادیوم کانتیراوا در حال برگزاری است، سوگند ریاست جمهوری توسط فرماندار ایالت تااورچند گهلوت به این دو رهبر ادای شد.