کنگره: کارناتاکا: کارگران کنگره “پوجا” ویژه ای را در معبد هانومان در بنگالورو اجرا می کنند | اخبار

14 مه 2023، 07:15 عصر ISTمنبع: ANI

کارگران کنگره در 14 مه در معبد هانومان در بنگالورو “پوجا” ویژه ای اجرا کردند. رهبران حزب برای عبادت و به عنوان پیشکشی به خدا روی زمین غلتیدند. کنگره با به دست آوردن 135 کرسی در انتخابات کارناتاکا در 13 مه، اکثریت قاطع را به دست آورد. کنگره با موفقیت BJP را در تنها ایالت جنوبی که بر آن حکومت می کرد، از قدرت برکنار کرد.