کنگره: مردم از وعده های دروغین نخست وزیر مودی به ستوه آمده اند: گوراو والاب | اخبار

14 آوریل 2023، ساعت 12:31 صبح ISTمنبع: ANI

گوراو والاب، رهبر کنگره، حمله شدیدی به نخست وزیر نارندرا مودی آغاز کرد و گفت که مردم از وعده های دروغین نخست وزیر عصبانی هستند. دولت BJP به رهبری باید از ایالت هایی مانند راجستان و هیماچال پرادش که در آن توسعه با سرعتی سریع در حال انجام است، درس بگیرد. او هنگام صحبت با ANI گفت: «ما همیشه می گوییم که احزاب همفکر باید دور هم جمع شوند. روز به روز جامعه ما در حال رشد است. مردم کشور به کنگره و سایر احزاب همفکر خود ایمان دارند. مردم از وعده های دروغین نارندرا مودی به ستوه آمده اند. جوانان کشور از او متنفرند.»

مطالب جدید خواندنی  هند با انتقاد از چین به دلیل متوقف ساختن اصلاحات سازمان ملل ، می گوید "شورای امنیت شورای امنیت به عضوی ضعیف تبدیل شده است" | اخبار