کنگره: مردم از وعده های دروغین نخست وزیر مودی به ستوه آمده اند: گوراو والاب | اخبار

14 آوریل 2023، ساعت 12:31 صبح ISTمنبع: ANI

گوراو والاب، رهبر کنگره، حمله شدیدی به نخست وزیر نارندرا مودی آغاز کرد و گفت که مردم از وعده های دروغین نخست وزیر عصبانی هستند. دولت BJP به رهبری باید از ایالت هایی مانند راجستان و هیماچال پرادش که در آن توسعه با سرعتی سریع در حال انجام است، درس بگیرد. او هنگام صحبت با ANI گفت: «ما همیشه می گوییم که احزاب همفکر باید دور هم جمع شوند. روز به روز جامعه ما در حال رشد است. مردم کشور به کنگره و سایر احزاب همفکر خود ایمان دارند. مردم از وعده های دروغین نارندرا مودی به ستوه آمده اند. جوانان کشور از او متنفرند.»