کنگره: ضمانت های ارائه شده توسط کنگره نیز معکوس خواهد شد: Basavaraj Bommai | اخبار

25 مه 2023، 10:17 عصر ISTمنبع: ANI

باساواراج اس بومای، رئیس سابق کارناتاکا، در 25 مه به مردم کارناتاکا هشدار داد و گفت که ضمانت ارائه شده توسط کنگره نیز معکوس خواهد شد. باساواراج اس بومایی گفت: «اکنون که آنها در قدرت هستند، ما می دانیم که آنها چه خواهند کرد. اگر بی عدالتی در حق توده ها باشد، با آن مبارزه خواهیم کرد. قبل از انتخابات گفتیم که کنگره یک دولت دنده معکوس است. اکنون به عنوان معکوس شناخته می شود. کارهایی که از طرف مردم انجام داده ایم نیز رو به عقب است. ضمانت داده شده توسط آنها نیز معکوس خواهد شد. مردم هم تاثیر این را می دانند. او دارد سیاست انتقام جویی می کند. مردم ایالت توجه دارند.»