کنگره: رهبر کنگره ساچین خلبان در مورد انتخابات کارناتاکا | اخبار

23 آوریل 2023، ساعت 12:44 عصر ISTمنبع: TOI.in

کارناتاکا انتخاباتی دارد که برای آن تجمعات و جلسات عمومی آغاز شده است. تاکنون واکنشی که ما دریافت کرده ایم کاملاً واضح است که کنگره با حمایت کامل مردم کارناتاکا خواهد آمد. دولت قبلی که BJP است اعتماد مردم کارناتاکا را به دلیل فساد و عوامل دیگر از دست داده است.

مطالب جدید خواندنی  "اعتبار AAP از بین رفته است..." هاردیپ پوری در مورد نظرسنجی های جالاندهار | اخبار