کنگره: رهبران کنگره به محل اقامت Mallikarjun Kharge در دهلی می‌رسند تا گزارش نظر نمایندگان مجلس درباره نامزد CM کارناتاکا را ارائه کنند | اخبار

16 مه 2023، 01:30 صبح ISTمنبع: ANI

سوشیل کومار شینده، دبیر کل کنگره، رهبران کنگره در 15 مه به اقامتگاه مالیکارجون خارگ رئیس کنگره در دهلی رسیدند. مسئول AICC کارناتاکا راندیپ سینگ سورجوالا و سی ام جارکاند، همینت سورن نیز به اقامتگاه خارگ رسیدند. همچنین، جیتندر سینگ و دیپاک باباریا، ناظران مرکزی کنگره برای کارناتاکا به محل اقامت رئیس کنگره رسیدند. انتظار می رود ناظران گزارشی در مورد نظر نمایندگان مجلس نمایندگان در کارناتاکا در مورد نامزد CM ارائه دهند.