کنگره “راستی ختی باچائو” را برای مخالفت با لوایح مزرعه در ادیشا برگزار می کند | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 09:59 PM ISTمنبع: TNN

مخالف مقررات قبض های مزرعه توسط دولت مرکزی ، حزب حزب کنگره ادیشا “رالی ختی باچائو” را با تراکتور ترتیب داد. این رالی از باوبانسوار آغاز شد و در Cuttack به اوج خود رسید. Niranjan Patnaik ، رئیس کنگره ادیشا پرادش ، A Chella Kumar مسئول ادیشا به همراه دیگر رهبران ارشد کنگره در این تجمع شرکت کردند. صدها تراکتور و هزاران کارگر حزب در راهپیمایی سازمان یافته در بوبانسوار ، ادیشا دیده شدند.