کنگره “راستی ختی باچائو” را برای مخالفت با لوایح مزرعه در ادیشا برگزار می کند | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 09:59 PM ISTمنبع: TNN

مخالف مقررات قبض های مزرعه توسط دولت مرکزی ، حزب حزب کنگره ادیشا “رالی ختی باچائو” را با تراکتور ترتیب داد. این رالی از باوبانسوار آغاز شد و در Cuttack به اوج خود رسید. Niranjan Patnaik ، رئیس کنگره ادیشا پرادش ، A Chella Kumar مسئول ادیشا به همراه دیگر رهبران ارشد کنگره در این تجمع شرکت کردند. صدها تراکتور و هزاران کارگر حزب در راهپیمایی سازمان یافته در بوبانسوار ، ادیشا دیده شدند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>