“کنگره دو چهره را نشان می دهد…” رامان سینگ در مورد ردیف افتتاحیه ساختمان جدید پارلمان | اخبار

25 مه 2023، 11:55 عصر ISTمنبع: ANI

رامان سینگ، رئیس سابق چاتیسگر و معاون رئیس جمهور ملی BJP، با راه اندازی یک حمله مهیب به کنگره به دلیل درگیری های جاری بر سر افتتاح ساختمان جدید پارلمان، کنگره را متهم کرد که با سیاسی کردن افتتاح ساختمان جدید پارلمان، چهره دوگانه نشان می دهد. گفت: «کنگره با سیاست‌گذاری در ساختمان جدید پارلمان، دو رویی نشان می‌دهد. کنگره نباید آن را سیاسی کند.»