کنگره: در سیاست و توسعه کار کنگره فقط روی کاغذ است: PM Modi | اخبار

07 مه 2023، 05:07 عصر ISTمنبع: TOI.in

هم سیاست و هم کار توسعه کنگره فقط روی کاغذ است. آنها هرگز نمی توانند کارناتاکا را توسعه دهند. آنها فقط دروغ می گویند. زنان کارناتاکا در گذشته کاملاً توسط دولت کنگره نادیده گرفته شده بودند. آنها هیچ کار توسعه ای برای کشاورزان انجام نداده اند. BJP برای کشاورزان ایالت کار کرده است. اکنون تمام دروغ های کنگره کاملا فاش شده است و BJP با اکثریت کامل دولت تشکیل خواهد داد: نخست وزیر نارندرا مودی در شیواموگا، کارناتاکا