کنگره جوانان تبت رالی دوچرخه سواری ضدچین را در هیماچال پرادش برگزار می کند | اخبار

18 نوامبر 2020 ، 09:01 PM ISTمنبع: ANI

کنگره جوانان تبت (TYC) در 18 نوامبر یک کمپین رالی دوچرخه سواری را آغاز کرد. ضربه رالی از دارامشالا به کناور آغاز شد. 56 شرکت کننده در 23 نوامبر به مرز هند و تبت در HP Kinnaur خواهند رسید. هدف از این تجمع برجسته کردن جنایات انجام شده توسط چین در تبت است.