کنگره: باجرنگ دال: دادگاه سنگر پنجاب رئیس کنگره خارگ را در پرونده افترا به ارزش 100 کرور روپیه احضار کرد | اخبار

16 مه 2023، 01:32 صبح ISTمنبع: ANI

دادگاه سنقر در 15 ماه مه، ملیکارجون خارگ رئیس کنگره را در یک پرونده 100 کرور روپیه افترا به دلیل مقایسه باجرنگ دال هند با PFI و دیگر سازمان های طالبان احضار کرد. در طول انتخابات کارناتاکا، رئیس کنگره در صفحه دهم مانیفست باجرنگ دال هند را با PFI و دیگر سازمان های طالبان مقایسه کرد. چهره واقعی کنگره در مقابل مردم قرار گرفته است. او گفت که در گفتگو با تیم حقوقی و مشاور ما، لالیت گرگ، یک شکایت مدنی تنظیم کرده است که پس از آن دادگاه از رئیس کنگره خواسته است تا در 10 جولای در برابر آن حاضر شود.