کنگره: باجرنگ دال: دادگاه سنگر پنجاب رئیس کنگره خارگ را در پرونده افترا به ارزش 100 کرور روپیه احضار کرد | اخبار

16 مه 2023، 01:32 صبح ISTمنبع: ANI

دادگاه سنقر در 15 ماه مه، ملیکارجون خارگ رئیس کنگره را در یک پرونده 100 کرور روپیه افترا به دلیل مقایسه باجرنگ دال هند با PFI و دیگر سازمان های طالبان احضار کرد. در طول انتخابات کارناتاکا، رئیس کنگره در صفحه دهم مانیفست باجرنگ دال هند را با PFI و دیگر سازمان های طالبان مقایسه کرد. چهره واقعی کنگره در مقابل مردم قرار گرفته است. او گفت که در گفتگو با تیم حقوقی و مشاور ما، لالیت گرگ، یک شکایت مدنی تنظیم کرده است که پس از آن دادگاه از رئیس کنگره خواسته است تا در 10 جولای در برابر آن حاضر شود.

مطالب جدید خواندنی  جدیدترین متن و اس ام اس انگیزشی در مورد رشد و پیشرفت