کنگره از مرکز می خواهد که حکم شورای عالی امنیت را در مورد خدمات دهلی رعایت کند | اخبار

23 مه 2023، 08:13 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

کنگره از مرکز خواسته است که به حکم دادگاه عالی در مورد خدمات دهلی احترام بگذارد. رهبر کنگره، KC Venugopal در توییتی نوشت: “حزب کنگره هیچ تصمیمی در مورد موضوع حکم صادر شده علیه حکم شورای عالی امنیت ملی در مورد اختیارات دولت NCT دهلی در رابطه با انتصاب افسران نگرفته است. این حزب با واحدهای ایالتی خود مشورت خواهد کرد حزب به حکومت قانون اعتقاد دارد و در عین حال از رویارویی غیرضروری، جادوگری سیاسی و کمپین های مبتنی بر دروغ علیه مخالفان سیاسی توسط هیچ حزب سیاسی چشم پوشی نمی کند.