کنفرانس ملی بودیسم نالاندا در آروناچال پرادش پیامی قوی به چین ارسال کرد | اخبار

19 آوریل 2023، 01:08 صبح ISTمنبع: ANI

رهبران بودایی پیشرو هیمالیا کنفرانس ملی سنت بودیسم نالاندا را در آروناچال پرادش در 17 آوریل ترتیب دادند. وزیر ارشد ایالت پما کاندو نیز در کنفرانس ملی در گورسام استوپا در زمیتانگ شرکت کرد. این در بحبوحه تلاش چین برای استانداردسازی نام 11 مکان در آروناچال پرادش صورت می گیرد. کنفرانس ملی یک روزه با حضور 45 نماینده محترم رینپوچ، گیهه، خنپو و دانشمندان از ایالت های مختلف برگزار شد. 35 نماینده از مناطق مختلف آروناچال پرادش مانند توتینگ، مکچوکا ، تاکسینگ و آنینی نیز در این کنفرانس حضور داشتند. بدون شک این کنفرانس پیامی قوی برای پکن خواهد داشت که به تلاش های شوم خود ادامه می دهد. نخست وزیر پما خاندو در مورد ایالت آروناچال پرادش، تنوع و اهمیت استراتژیک آن صحبت کرد.