کنفرانس تصوف در سریناگر پیام صلح را منتشر می کند | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 09:54 AM ISTمنبع: ANI

در تلاش برای احیای میراث فرهنگی جامو و کشمیر ، دولت قلمرو اتحادیه (UT) کنفرانسی دو روزه درباره تصوف در سریناگر ترتیب داد. هدف از این کنفرانس ، که پس از یک وقفه طولانی از وقفه COVID برگزار می شود ، بازگرداندن تاریخ غنی فرهنگی دیرینه منطقه و آگاهی مردم از تصوف ، ستون فقرات اسلام است که مردم را به گسترش صلح آموزش می دهد. و عشق. این کنفرانس با همکاری اداره منطقه سرینگر و اداره روابط عمومی اطلاعات (DIPR) برگزار شد. در طی این کنفرانس ، تعدادی از قطعات موسیقی صوفیانا توسط امضا کنندگان مشهور صوفی دره اجرا شد و مخاطبان خوبی از جمله نویسندگان ، شاعران ، نویسندگان و سایر روشنفکران را به خود جلب کرد.