کمیسیون حقوقی از قانون فتنه حمایت می کند و می گوید «واقعیت زمینی هند متفاوت است» | اخبار

02 ژوئن 2023، 08:05 صبح ISTمنبع: آینه کن

کمیسیون حقوقی هند، به رهبری قاضی رتد، ریتو راج آواستی، حفظ بخش 124 الف قانون مجازات هند، که به قوانین فتنه انگیزی مربوط می شود، توصیه کرد. با این حال، کمیسیون پیشنهاد کرد که این بخش اصلاح شود تا شرایطی که باید در آن اعمال شود، مشخص شود. این کمیسیون در گزارشی که به وزارت حقوق ارائه کرد، پیشنهاد کرد که دولت مرکزی دستورالعمل هایی را برای جلوگیری از سوء استفاده از قانون فتنه تعیین کند. علاوه بر این، کمیسیون تأکید کرد که صرف ادعاهای سوء استفاده نباید موجب لغو بخش 124 الف شود.