کمیسیون انتخابات به دنبال متن سخنان مالیکارجون خارگ، آمیت شاه، و یوگی آدیتیانات در جریان کمپین نظرسنجی کارناتاکا است | اخبار

29 آوریل 2023، 10:27 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

کمیسیون انتخابات به دنبال جزئیات سخنرانی مالیکارجون خارگ، رئیس کنگره، آمیت شاه وزیر کشور و یوگی آدیتیانات، وزیر امور خارجه آمریکا شده است. BJP و کنگره به هیئت نظرسنجی نامه نوشتند و به دنبال ممنوعیت تبلیغات توسط سه رهبر برای نظرسنجی آتی کارناتاکا هستند.