کلنی ها: کلنی های غیرمجاز ساخته شده تا 31 دسامبر 2022 قانونی خواهند شد: MP CM Chouhan | اخبار

24 مه 2023، 08:26 صبح ISTمنبع: ANI

شیوراج سینگ چوهان، رئیس وزیر مادیا پرادش، در برنامه ای در بوپال در مورد منظم کردن مستعمرات غیرمجاز در 23 مه شرکت کرد. شیوراج سینگ چوهان ضمن سخنرانی در جمع مهمانان گفت که تصمیم برای اعلام غیرقانونی خانه ها به خودی خود غیرقانونی است. وی همچنین گفت: این گونه کلنی های غیرمجاز تزئین و زیباسازی می شوند و امکانات جاده ای، آبرسانی و برق رسانی به این مستعمرات ارائه می شود. تصمیم برای اعلام غیرقانونی خانه ها غیرقانونی است، من این تصمیم را لغو می کنم. کلنی های شما تزئین و زیبا خواهند شد. شیوراج سینگ چوهان گفت: جاده ها، برق، امکانات آب قابل دسترسی خواهند بود.