کلاهبرداری استخدام معلمان بنگال غربی: کلاهبرداری استخدام معلم بنگال: CBI TMC MLA جیبان کریشنا ساها را در دادگاه علیپور تولید می کند | اخبار

18 آوریل 2023، 01:23 صبح ISTمنبع: ANI

دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) در 17 آوریل کنگره Trinamool MLA جیبان کریشنا ساها را در دادگاه علیپور معرفی کرد. اوایل روز، او توسط سازمان تحقیقات مرکزی در ارتباط با پرونده کلاهبرداری استخدام معلمان بنگال غربی دستگیر شد.