کلاهبرداری ارشد روشنی: تاج محی الدین رهبر کنگره توسط CBI به اتهام تجاوز رزرو شد | اخبار

نوامبر 26 ، 2020 ، 05:49 PM ISTمنبع: بار اکنون

تاج محی الدین ، ​​وزیر سابق جامو و کشمیر و رهبر کنگره توسط دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) در ارتباط با ادعای کلاهبرداری زمینی چند روشی روشنی رزرو شده است. تاجی محی الدین در ارتباط با تحقیقات در مورد کلاهبرداری زمین قانون روشنی توسط CBI همراه با چندین مقام دولتی رزرو شده است. CBI ، که در 24 نوامبر FIR علیه محی الدین تشکیل داد ، تحقیقاتی را آغاز کرده و چندین FIR را تحت نظارت دادگاه عالی J&K تشکیل داده است.