کشورهای توسعه یافته در حال بحث برای مشارکت هند در یک زنجیره تامین جهانی انعطاف پذیر هستند: پیوش گویال | اخبار

04 مه 2023، 01:13 صبح ISTمنبع: ANI

با نگاهی به کمک هند به جهان در دوران کووید، پیوش گویال، وزیر اتحادیه در 3 می گفت که کشورهای توسعه یافته مشتاق هستند هند را در یک زنجیره جهانی انعطاف پذیر مشارکت دهند. پیوش گویال گفت: «کشورهای توسعه‌یافته تحت تأثیر قرار گرفتند و از دولت مودی تمجید کردند، زیرا هرگز تمرکز بر کیفیت را با آنها در میان گذاشتم. در طول دوره کووید، هند به عنوان شریک مورد اعتماد بسیاری از کشورهای توسعه یافته شناخته شد. آنها اکنون در حال بحث هستند که هند را در یک زنجیره تامین جهانی انعطاف پذیر مشارکت دهند.