کشمیر: نمایشگاه کار در سرینگار، جامو و کشمیر برگزار شد: جوانان با اشتیاق شرکت می کنند | اخبار

30 مه 2023، 11:08 عصر ISTمنبع: ANI

نمایشگاه های کار نقش مهمی در ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، ایفا می کند. اخیراً نمایشگاه‌های کار در سطح ملی در نقاط مختلف کشور برگزار شده است که منجر به توزیع هزاران انتصاب نامه شده است. علاوه بر این، نمایشگاه های شغلی در سطوح ایالتی و منطقه ای همچنان به تسهیل کاریابی برای جوانان ادامه می دهند. در راستای این مجموعه، یک نمایشگاه کار در سطح منطقه در سرینگار، جامو و کشمیر برگزار شد. این رویداد شاهد مشارکت فعال جوانان بود که نشان دهنده اشتیاق آنها برای کشف چشم اندازهای شغلی بود. این توسعه برای جوانان جامو و کشمیر امیدوار است زیرا آنها به دنبال فرصت های شغلی مناسب در منطقه خود هستند.