کشف اسکلت نر از انبار زباله در قاضی آباد UP | اخبار

30 مه 2023، ساعت 10:21 صبح ISTمنبع: TOI.in

یک اسکلت نر در یک انبار زباله در زیر محدوده پاسگاه پلیس ناندگرام در منطقه غازی آباد اوتار پرادش پیدا شد. این اسکلت اواخر دوشنبه شب کشف شد، پلیس اطلاعاتی دریافت کرد و برای یافتن اسکلت به محل رسید. راوی کومار، کمیسر اضافی پلیس گفت که این برای نمونه برداری پس از مرگ و DNA ارسال شده است. به گفته این مقام انتظامی، به نظر می رسد این حادثه در ابتدا با جادوی سیاه مرتبط است و تحقیقات دقیق در این زمینه ادامه دارد.” پلیس اطلاعاتی دریافت کرده است که یک اسکلت نر در انبار زباله زیر کلانتری نندگرام پیدا شده است که در پی آن یک تیم پلیسی وارد عمل شدند. به نظر می رسد این حادثه در ابتدا جنبه سحر و جادو دارد و تحقیقات دقیق در حال انجام است.”