کشتی گیران معترض می گوید اعتراض ما تا زمانی که رئیس WFI بریج بوشان شاران سینگ به زندان فرستاده شود ادامه خواهد داشت | اخبار

29 آوریل 2023، 02:36 عصر ISTمنبع: TOI.in

: باجرانگ پونیا، کشتی‌گیرنده مدال برنز المپیک توکیو و کشتی‌گیران ستاره‌ای مانند وینش فوگات و ساکشی مالیک گفتند که به اعتراض خود علیه بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI) تا زمانی که به پشت میله‌های زندان فرستاده شود، ادامه خواهند داد. کشتی‌گیران هندی در اعتراض به جنتار هستند. مانتار در پایتخت ملی علیه رئیس WFI بریج بوشان شاران سینگ به دلیل اتهامات آزار جنسی. کشتی گیران برتر هندی مانند وینش فوگات، ساکشی مالیک، باجرانگ پونیا و بسیاری دیگر از کشتی گیران در اعتراض به رئیس WFI شرکت دارند.